Thienphutrans.wevina.vn
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN PHÚ
Tư vấn hỗ trợ Mr Phong Số Điện Thoại : 0936800290 - 0906046910 Email : phonghp.thienphu@gmail.com phongngo.haiphong@gmail.com
Văn Phòng Đại Diện : Số 8 ngõ 694 Tôn Đức Thắng Sở Dầu, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng

Dịch vụ giao nhận kiểm đếm là gì ?

Dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận được định nghĩa như là bất kỳ loại


dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng


gói hay phân phối hàng hóa cũng như cũng như các dịch vụ tư vấn hay 


liên quan đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm,


thanh toán, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hoá. Theo luật thương mại Việt nam


thì Giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng


hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy


tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng


, của người vận tải hoặc của người giao nhận khác. Nói một cách ngắn gọn, giao nhận là tập hợp


những nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến quá trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hóa từ nơi


gửi hàng (người gửi hàng) đến nơi nhận hàng (người nhận hàng). Người giao nhận có thể làm các dịch vụ một cách trực tiếp


hoặc thông qua đại lý và thuê dịch vụ của người thứ ba khác.