Thienphutrans.wevina.vn
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN PHÚ
Tư vấn hỗ trợ Mr Phong Số Điện Thoại : 0936800290 - 0906046910 Email : phonghp.thienphu@gmail.com phongngo.haiphong@gmail.com
Văn Phòng Đại Diện : Số 8 ngõ 694 Tôn Đức Thắng Sở Dầu, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng

Đại lý hải quan là gì ?

Đó là những công ty chuyên làm dịch vụ hải quan theo hợp đồng đại lý. Họ đứng tên đại lý trên tờ khai hải quan, ký tên và đóng


dấu của mình vào ô người khai hải quan (với phần mềm ECUS4), hoặc dùng chữ ký số của mình để truyền tờ khai (ECUS5


- VNACCS). Đại lý hoạt động dựa trên hợp đồng ủy quyền với chủ hàng xuất nhập khẩu, và phải chịu trách nhiệm trong phạm vi


được ủy quyền.


 

 

Khác nhau giữa đại lý và người khai thuê hải quan

Mặc dù đều là đơn vị cung cấp dịch vụ thông quan, nhưng giữa người


khai thuê hải quan và đại lý hải quan có những khác


nhau cơ bản: Đại lý thủ tục hải quan phải đứng tên trên tờ khai, với vai


trò đại lý. Họ dùng chữ ký và dấu pháp nhân của


mình để làm tờ khai. Trong khi đó, người khai thuê dùng giấy giới thiệu


của chủ hàng để làm thủ tục hải quan. Họ không


xuất hiện trên bất kỳ chứng từ nào của bộ hồ sơ khai quan. Với cơ quan


hải quan, họ chính là người của chủ hàng. Chẳng


hạn, bên tôi đang cung cấp dịch vụ thông quan thuê, tôi chỉ cử nhân


viên đem giấy giới thiệu của khách hàng và bộ hồ sơ


hải quan đi làm thủ tục. Hải quan không hề biết đến công ty tôi. Về tính


trách nhiệm, đại lý ở mức độ cao hơn vì họ có dấu


đứng trên tờ khai. Bản thân những doanh nghiệp này cũng sẽ được cơ quan hải quan đánh giá năng lực dựa trên những tờ


khai mà họ đã hoàn thành. Đại lý hải quan phải có nhân viên được đào tạo (gọi là đại lý viên) và được Tổng cục hải quan


công nhận. Đến tháng cuối 2014, cả nước có khoảng trên 250 doanh nghiệp đại lý thủ tục hải quan, xem Danh sách đại lý


hải quan đến 31/10/2013. Trong khi đó người khai thuê thì có thể là bất cứ ai, chỉ cần biết chút nghiệp vụ và được chủ hàng


thuê là có thể làm dịch vụ. Một ví dụ có vẻ hơi cực đoạn một chút: hôm qua chạy xe ôm, hôm nay cầm hồ sơ đi khai thuê


hải quan.

Chủ hàng được lợi gì khi thuê đại lý làm thủ tục hải quan

Việc thuê đại lý làm thủ tục có một số những ưu điểm như sau:


Không cần phải dùng chữ ký số của mình để duyệt ký (từ xa),


hay gửi giấy khống như trước đây. Đại lý sẽ dùng chữ ký số của


mình để khai và truyền tờ khai. Trách nhiệm và năng lực của


người cung cấp dịch vụ cao hơn so với hình thức khai thuê.