Thienphutrans.wevina.vn
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN PHÚ
Tư vấn hỗ trợ Mr Phong Số Điện Thoại : 0936800290 - 0906046910 Email : phonghp.thienphu@gmail.com phongngo.haiphong@gmail.com
Văn Phòng Đại Diện : Số 8 ngõ 694 Tôn Đức Thắng Sở Dầu, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ THEO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO MÀ VIỆT NAM ĐÃ KÝ KẾT.
Apr. 11, 2016

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ THEO CÁC


HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO MÀ VIỆT NAM ĐÃ KÝ KẾT.

 

- Quy tắc xuất xứ theo Hiệp định thương mại tự do hàng hóa Asean (Hiệp định ATIGA)


– C/O Mẫu D: 

 

+ Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010. + Thông Tư: 24/2012/TT-BCT ngày 17/09/2012 Sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT- Quy tắc xuất xứ theo Hiệp định thương mại hàng hóa Asean / china. C/O Mẫu E:

 


+ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007. + Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương sửa đổi QĐ


12. + Thông tư số 01/2011/TT-BCT ngày 14/01/2011. + Thông tư 37/2011/TT-BCT ngày10/10/2011 sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT.- Quy tắc xuất xứ Asean – Hàn Quốc. C/O Mẫu AK: + Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007. + Thông tư số 17/2009/TT-BCT ngày 29/6/2010 của Bộ Công Thương sửa đổi QĐ 02.


2. Quyết định 05/2007/QĐ-BTM ngày 05/10/2007. + Thông tư số 38/2009/TTBCT ngày 18/12/2009.- Quy tắc xuất xứ Asean – Nhật Bản. C/O Mẫu AJ: + Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008. + Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009.- Quy tắc xuất xứ Asean – Úc - Niu Di Lân. C/O Mẫu AANZ: + Thông tư số 33/2009/TT-BCT ngày 11/11/2009.- Quy tắc xuất xứ Asean – Ấn Độ. C/O Mẫu AI: + Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010.- Quy tắc xuất xứ Việt Nam – Nhật Bản. C/O Mẫu VJ: + Thông tư 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009.- Quy tắc xuất xứ Việt Nam - Lào. C/O Mẫu S: + Quyết định số 865/2004/QĐ-BTM ngày 29/6/2004. + Quyết định số 2368/2005/QĐ-BTM ngày 16/9/2005 sửa đổi QĐ 865/2004/QĐ-BTM.- Quy tắc xuất xứ Việt Nam- Camphuchia. C/O Mẫu S và Mẫu X: + Thông tư số 17/2011/TT/ BCT ngày 14/4/2011.- Quy tắc xuất xứ theo Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê. C/O


Mẫu VC: + Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 hướng dẫn làm Giấy chứng nhận


xuất xứ hàng hóa mẫu VC (C/O form VC - C/O Vietnam - Chile).

 

 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ THEO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO MÀ VIỆT NAM ĐÃ KÝ KẾT(1).docx [17 KB]Tải về
Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào