Thienphutrans.wevina.vn
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN PHÚ
Tư vấn hỗ trợ Mr Phong Số Điện Thoại : 0936800290 - 0906046910 Email : phonghp.thienphu@gmail.com phongngo.haiphong@gmail.com
Văn Phòng Đại Diện : Số 8 ngõ 694 Tôn Đức Thắng Sở Dầu, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng
Quy trình bạn cần biết.
Oct. 06, 2015

 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập:


* Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện theo


quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện


như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Phần II


Quyết định.


Việc mở tờ khai tại chi cục hải quan cửa khẩu nào thuận lợi. Việc kiểm tra hàng hóa tùy


thuộc vào phân luồng trên hệ thống.


 Thủ tục hải quan đối với trường hợp khai tờ khai giấy:


* Áp dụng cho các trường hợp hàng hóa quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm


e, điểm h khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;


* Không áp dụng đối với hàng hóa quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e,


điểm h khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP gửi qua dịch vụ CPN, dịch vụ BC và


do DN kinh doanh dịch vụ CPN, dịch vụ BC thực hiện thủ tục HQ.


Việc thực hiện khai hải quan đối với CPN vẫn áp dụng tờ khai XNK PMD 2012 cũ, chờ quy


định mới tại thông tư thay thế TT 100/2011/TT-BTC.


* Lấy số tờ khai giấy trên Hệ thống e-Customs bắt đầu bằng số 97; trường hợp sự cố thì


mở 98.


* Quy trình này chỉ sử dụng Lệnh hình thức mức độ kiểm tra khi phân luồng vàng, kiểm tra


tỷ lệ phần trăm.


* Khi có Lệnh hình thức mức độ kiểm tra thì LĐCC chỉ ký trên lệnh, không phải ký trên


Phiếu ghi kết quả kiểm tra.


* Lưu ý nhập liệu vào chương trình trung gian để gửi lên e-Customs.

<< Văn bản >>
Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào