Thienphutrans.wevina.vn
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN PHÚ
Tư vấn hỗ trợ Mr Phong Số Điện Thoại : 0936800290 - 0906046910 Email : phonghp.thienphu@gmail.com phongngo.haiphong@gmail.com
Văn Phòng Đại Diện : Số 8 ngõ 694 Tôn Đức Thắng Sở Dầu, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng
Kiểm tra về hóa đơn chứng từ
Oct. 06, 2015

Quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập khẩu vào nội địa

- Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu do cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp nhập


khẩu khi vận chuyển từ cửa khẩu vào nội địa phải có hóa đơn, chứng từ theo từng trường


hợp cụ thể sau:


+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan khi vận chuyển phải có


tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được cơ quan Hải quan quyết định thông quan hoặc giải


phóng hàng;


+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm hàng hóa


nhập khẩu đưa về bảo quản, hàng hóa nhập khẩu vận chuyển về nơi làm thủ tục hải quan


khác với cửa khẩu nhập thì khi vận chuyển từ cửa khẩu nhập vào nội địa phải có tờ khai


hàng hóa nhập khẩu đã được cơ quan Hải quan chấp thuận theo quy định.


Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện đúng theo những nội dung


phê duyệt của cơ quan Hải quan;


Quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trong thị trường nội


địa:


- Đối với hàng hóa của cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp nhập khẩu khi bày bán tại các


cửa hàng hoặc lưu kho thì phải có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (đối với trường


hợp cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố),


Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn (đối với trường hợp cửa hàng hạch


toán độc lập hoặc không cùng địa bàn với trụ sở chính),


Phiếu nhập kho (đối với trường hợp hàng hóa lưu kho).


- Đối với hàng hóa nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh không trực tiếp nhập khẩu


vận chuyển, bày bán hoặc lưu kho phải có hóa đơn, chứng từ của cơ sở bán hàng theo quy


định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa,


cung cấp dịch vụ.


Thời hạn xuất trình hóa đơn, chứng từ của hàng hóa nhập khẩu khi bị kiểm tra: Hàng hóa


nhập khẩu đang trên đường vận chuyển, để tại kho, bến, bãi mà không thuộc quyền sở


hữu, sử dụng của cơ sở kinh doanh và hàng hóa thuộc Danh mục hàng nhập khẩu có điều


kiện theo quy định của pháp luật liên quan thì phải xuất trình được hóa đơn, chứng từ để


chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa ngay tại thời điểm cơ quan kiểm tra yêu cầu.


Trường hợp không có đại diện trực tiếp áp tải hàng thì phải ủy quyền cho người nhận hoặc


người điều khiển phương tiện vận chuyển.


Nếu tại thời điểm kiểm tra mà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ thì cơ quan kiểm


tra hàng hóa đó sẽ tạm giữ hàng hóa chờ xác minh.


Cơ sở kinh doanh đối với hàng hóa nhập khẩu đang bày bán, để tại kho, bến, bãi thuộc


quyền sở hữu, sử dụng của cơ sở đó thì trong 72 giờ kể từ thời điểm kiểm tra hàng hóa


phải xuất trình hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.


Xử lý vi phạm đối với hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu: Cơ sở kinh doanh sẽ


bị xử lý vi phạm nếu hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hóa đơn,


chứng từ; hóa đơn, chứng từ giả, chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng hoặc lập


khống hóa đơn; không xuất trình được hóa đơn, chứng từ trong thời hạn luật định. Cơ sở


kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện hành chính về quyết định xử lý vi


phạm.


Tuy nhiên, trong thời gian khiếu nại, tố cáo hoặc chờ quyết định của Tòa án, cơ sở kinh


doanh vẫn phải thực hiện theo đúng quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


Doanh nghiệp lưu thông hàng hóa nhập khẩu trên thị trường cần chú ý các quy định về


hóa đơn, chứng từ như tờ khai hải quan, loại hóa đơn, chứng từ, thời hạn xuất trình hóa


đơn, chứng từ và quy định về xử lý vi phạm có liên quan.


Từ ngày 01/07/2015, Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ


hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường bắt đầu có hiệu


lực.

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào