Thienphutrans.wevina.vn
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN PHÚ
Tư vấn hỗ trợ Mr Phong Số Điện Thoại : 0936800290 - 0906046910 Email : phonghp.thienphu@gmail.com phongngo.haiphong@gmail.com
Văn Phòng Đại Diện : Số 8 ngõ 694 Tôn Đức Thắng Sở Dầu, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng
Hủy tờ khai hải quan
Oct. 06, 2015

 Về hủy tờ khai hải quan:


Quyết định quy định rõ trường hợp hủy tờ khai trước thời điểm thông quan và sau thông


quan.

 

Hủy trong thông quan: Công chức đề xuất, Chi cục trưởng phê duyệt.


+ Thủ tục hủy tờ khai trên Hệ thống:


* Đối với tờ khai luồng xanh: Sử dụng nghiệp vụ IID/IEX để gọi tờ khai, sau đó nhấn chuột


phải chọn “Link nghiệp vụ”, chọn PAI/PAE để hủy tờ khai. Sau khi hủy tờ khai, thực hiện


hủy tiền thuế (nếu có) trên Hệ thống KTT (thông qua chứng từ ghi sổ H3).


* Đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ: Trên màn hình kiểm tra thông tin tờ khai (Kiểm tra


hồ sơ/Kiểm tra thực tế hàng hóa), nhấn chuột phải chọn “Link nghiệp vụ”, chọn PAI/PAE


để hủy tờ khai. Sau đó tiếp tục nhấn chuột phải chọn “Thay đổi trạng thái kiểm tra (E)/Thu


hồi (W)”. Sau khi hoàn tất các thao tác tiêu chí “Trạng thái tờ khai” trên màn hình NA02A


sẽ là trạng thái “Hủy”.


+ Thủ tục hủy các nghĩa vụ thuế, phí (nếu có) trên Hệ thống:


* Hủy tiền thuế (nếu có) trên Hệ thống KTT (thông qua chứng từ ghi sổ H3);


* Chuyển thuế từ tờ khai hủy sang tờ khai khai lại (nếu có);


* Thông báo cho Cục Thuế nội địa hoặc Chi cục Hải quan để theo dõi, không xử lý hoàn


thuế, không thu thuế đối với tờ khai xuất khẩu đã hủy.

 

Hủy sau thông quan:


Công chức đề xuất, Chi cục trưởng phê duyệt.


+ Thủ tục hủy tờ khai trên Hệ thống: Sử dụng nghiệp vụ CNO/CNO11 trên Hệ thống


VNACCS/VCIS và chức năng “Nhập thông tin tờ khai hủy sau thông quan” trên Hệ thống e-


Customs để ghi nhận và chuyển tờ khai sang trạng thái hủy.


+ Thủ tục hủy các nghĩa vụ thuế, phí (nếu có) trên Hệ thống: thực hiện theo hướng dẫn tại


điểm b khoản 1 Điều này.


+ Đối với việc hủy tờ khai tạm nhập tạm xuất, tạm xuất tái nhập: thực hiện điều chỉnh


lượng hàng tương ứng theo hướng dẫn tại khoản 4, khoản 5 Điều 23 Quy trình này

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào